1. Chrzest dziecka powinien nastąpić wkrótce (około 1 miesiąca) po jego urodzeniu, w kościele parafialnym, podczas Mszy św.

2. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu odpowiednio wcześnie, by móc wziąć udział w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w pierwsze czwartki miesiąca, po Mszy św. w kościele w Cerekwicy.

Przynoszą:

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

- świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią),

- dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

3. Chrzestny reprezentuje Kościół i w razie potrzeby ma wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

- posiada wystarczającą dojrzałość,

- ukończyła 16 lat,

- jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania,

- należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim i młodzież nie uczęszczającą na katechizację).

Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni.

Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka symboliczną białą szatę.

4. Rodzice naturalni i rodzice chrzestni powinni przygotować się do chrztu dziecka poprzez udział w katechezach przygotowawczych, przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii św.

5. Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.

6. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka powinno być bez alkoholu.

7. Rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku poznania Boga, nauczenia dziecka modlitwy, posyłania go na katechezę oraz przygotowanie go do przyjęcia sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

 
Katechezy chrzcielne                      Eucharystie chrzcielne
17.01.2019, godz. 19.00                    20.01.2019, po Eucharystii o godz. 11.00
07.02.2019, po Mszy św. o 18.30          09.02.2019, godz. 14.00
21.02.2019, po Mszy św. o 18.30        24.02.2019, godz. 13.00
07.03.2019, po Mszy św. o 18.30        09.03.2019, godz. 14.00
21.03.2019, po Mszy św. o 18.30        24.03.2019, godz. 13.00
04.04.2019, po Mszy św. o 18.30        22.04.2019, godz. 13.00
09.05.2019, po Mszy św. o 18.30        11.05.2019, godz. 14.00
23.05.2019, po Mszy św. o 18.30        26.05.2019, godz. 13.00
18.06.2019, po Mszy św. o 18.30        23.06.2019, godz. 13.00