1. Chrzest dziecka powinien nastąpić wkrótce (około 1 miesiąca) po jego urodzeniu, w kościele parafialnym, podczas Mszy św.

2. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu odpowiednio wcześnie, by móc wziąć udział w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w pierwsze czwartki miesiąca, po Mszy św. w kościele w Cerekwicy.

Przynoszą:

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

- świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią),

- dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

3. Chrzestny reprezentuje Kościół i w razie potrzeby ma wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

- posiada wystarczającą dojrzałość,

- ukończyła 16 lat,

- jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania,

- należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim i młodzież nie uczęszczającą na katechizację).

Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni.

Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka symboliczną białą szatę.

4. Rodzice naturalni i rodzice chrzestni powinni przygotować się do chrztu dziecka poprzez udział w katechezach przygotowawczych, przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii św.

5. Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.

6. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka powinno być bez alkoholu.

7. Rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku poznania Boga, nauczenia dziecka modlitwy, posyłania go na katechezę oraz przygotowanie go do przyjęcia sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

 

Katecheza przygotowująca do chrztu odbywa się w Pierwszy Czwartek Miesiąca po Mszy św. (a więc ok. godz. 19.00) w kościele w Cerekwicy. Zobowiązani do udziału w niej są rodzice i chrzestni pochodzący z naszej parafii; jeśli to możliwe, zapraszamy również na katechezę chrzestnych spoza parafii.

 

Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest podczas Mszy św. w soboty o godz. 18.30 oraz w niedziele na Sumie o godz. 11.00.