Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do Księdza Proboszcza (w parafii narzeczonego lub narzeczonej) w celu spisania protokołu przedślubnego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące)

2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej – ponadgimnazjalnej.

3. Dowody osobiste narzeczonych.

4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.

6. W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do Biura Parafialnego dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (dokument jest ważny 3 miesiące).

7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka.

 

Bliższe przygotowanie dokonuje się w czasie Katechez przedmałżeńskich. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w 12 katechezach (najczęściej podzielonych na sześć spotkań), w czasie których omawia się najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.

 

Kolejnym elementem przygotowania są spotkania w Poradni dla Narzeczonych. W czasie trzech spotkań, mających charakter bardziej indywidualny, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat życia, jego przekazywania i ochrony. Charakter spotkań w poradni domaga się odpowiedniej ilości czasu, dlatego narzeczeni na pierwsze spotkanie powinni zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

 

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowuje spotkanie z Księdzem Proboszczem, w czasie którego omawia się zagadnienia związane ze znaczeniem chrześcijańskiego małżeństwa jak również z liturgią tego sakramentu.

 

Ważnym elementem tego czasu jest przystąpienie do Sakramentu Pojednania – do którego należy się szczególnie przygotować. Narzeczeni powinni przystąpić do tego sakramentu przynajmniej dwukrotnie, na początku podjętych przygotowań i w przeddzień ślubu.