Aby ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie ze Mszą św. pogrzebową) o śmierci należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły (zgon zostaje odnotowany w parafialnej księdze zgonów).

 

Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

3. Zaświadczenie dla administracji cmentarza, wydawane w celu pochowania zwłok.

 

Termin pogrzebu ustala się w Biurze Parafialnym.

 

Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa, w której (jeśli to możliwe) powinna uczestniczy w sposób pełny (tzn. przyjmując Komunię św.) cała rodzina.

 

Znakiem pamięci o zmarłych i wyznaniem naszej wiary w życie wieczne tych, którzy już odeszli jest sprawowana w ich intencji Eucharystia. Istnieje możliwość zamówienia Mszy świętych w intencji zmarłego – w Biurze Parafialnym lub bezpośrednio przed Mszą św. pogrzebową w zakrystii.

 

W kościele w Cerekwicy przed Mszami; sobotnią i niedzielnymi, odmawiane są roczne wymienianki w intencji zmarłych. Imiona swoich zmarłych można do rocznych wymienianek zgłaszać w październiku w Biurze Parafialnym. Istnieje też możliwość dołączenia pojedynczych imion w ciągu roku.