Metryki i pozostałe dokumenty są wydawane w Biurze Parafialnym, w godzinach jego urzędowania.

Zaświadczenia dla chrzestnych wydawane są wyłącznie po odbytej katechezie przedchrzcielnej (Pierwsze czwartki miesiąca)