Niedziela 3.02.2019

  8.00 + Czesław Mamot – w rśm., Maria Zalewska, Anna Mamot, zzr. Zalewskich, Mamotów, Kuchtów

  9.30 + Czesława Siuta – od bratanicy Jolanty z rodziną

11.00 + Edmund Schicka – 8. rśm., zzr. Schicków

18.00 w intencji wszystkich, którzy w tym roku nie mieli odwiedzin kolędowych

 

Poniedziałek 4.02.2019

18.30 + Kazimierz Pawlak – od pp. Kryków, Człapków, Nowaczyków z rodzinami

 

Wtorek 5.02.2019

17.00 + Czesława Siuta – od Krystyny i Stanisława Korzeniów z Łosia

18.30 + Hanna Szczepaniak – od Grażyny i Kazimierza Fudalów

 

Środa 6.02.2019

17.00 + Józef Marczak – od rodziny Toporków i pana Organisty

 

Czwartek 7.02.2019

17.00 + Kazimierz Pawlak

18.30 + Anna Dąbrowska – od wnuków: Sylwii, Marcina i Moniki z rodzinami

 

Piątek 8.02.2019

17.00 + Grzegorz Kaczmarek – od szwagierki Elżbiety z rodziną

18.30 + Kazimierz Pawlak – od kuzyna Jarosława z rodziną

 

Sobota 9.02.2019

17.00 Msza św. zbiorowa:

+ Bronisław Jurga – 25. rśm., Walentyna, Leon Jurga, Katarzyna, Ludwik Pawlak, + Regina Majchrzycka, Stanisław, Maksymilian Lis, zzr. Lisów, Myśliwców, ks. Kanonik Jakub Przewoźny, + Kazimierz Pawlak – od mieszkańców Witoldzina, + Zbigniew Zacharczuk, + Bartłomiej Forczek w rśm., Bogumiła Forczek – Dubiniak w rśm., zzr. Forczek, + Danuta Filipiak – w 3 rśm.

18.30 + Edward Burkiciak – 7.rśm., zzr., Leonarda, Kazimierz Lubka, Henryk Głowacki

 

Niedziela 10.02.2019

  8.00 + Czesław Werwiński – 29.rśm., zzr.

  9.30 + Zbigniew Skibiński – z okazji urodzin, imienin, Andrzej Donder – 2. rśm.

11.00 + Irena, Stanisław, Maria, Wiktor Ślęzak