OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

04.11.2018

 

 1. W tym tygodniu biuro parafialne czynne tylko w piątek po Mszy św.

 2. W poniedziałek:

  • zbiórka dla ministrantów w Cerekwicy o 17.00,

  • zebranie po. PRE o 20.00

 3. We wtorek:

  • w Pamiątkowie – zapraszamy rodziców dzieci kl. III na Mszę św. o 17.00 i następującą po niej katechezę,

  • w Cerekwicy – zapraszamy rodziców dzieci kl. III na Mszę św. o 18.30 i następującą po niej katechezę,

  • zebranie po. PRD o 19.30.

 4. Katecheza przed chrztem w czwartek po Mszy św. w kościele w Cerekwicy. Do udziału w katechezie zapraszamy rodziców naturalnych, którzy w najbliższym czasie będą chrzcić swoje dziecko jak również kandydatów na chrzestnych, którzy tę funkcję zamierzają spełniać w naszej bądź innej parafii.

 5. Dzieci z kl. III przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na katechezę w sobotę – w Pamiątkowie na 9.00 a w Cerekwicy na 10.00.

 6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze dziękczynienie Panu Bogu wyrazimy podczas uroczystej Eucharystii o 11.00, po której w procesji udamy się na stary cmentarz. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy św. jak również prosimy o udekorowanie naszych domów flagami narodowymi. Niech one zawisną wszędzie tam gdzie mieszkamy. Dajmy czytelne świadectwo, że wraz z całą Ojczyzną świętujemy 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

 7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Składka przeznaczona będzie na dokończenie kapitalnego remontu kostnicy. Dotychczasowy koszt wykonanych prac i zakupionych materiałów budowlanych wyniósł nas 40 000 zł. Na tym etapie pokryliśmy 20 000 zł poniesionych wydatków.

 8. Zachęcamy do zyskiwania odpustów dla zmarłych. Można je uzyskać od 1 do 8 listopada włącznie pod następującymi warunkami: stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św. oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.

 9. Przed tygodniem gościliśmy w naszej parafii kleryka z ASD w Poznaniu, który po Mszach św. zebrał ofiarę 1900 zł. na potrzeby Poznańskiego Seminarium. Bóg zapłać ofiarodawcom.

 10. W kościele w Pamiątkowie zostały założone nowe 4 stopnie przy dwóch konfesjonałach. Dziękujemy Wykonawcy za tę pracę.

 11. Po Mszy Świętej zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego”, „Małego Przewodnika Katolickiego” oraz „Listu do chorych” dostępnych w kruchcie kościoła jak również publikacji o śp. ks. kanoniku Jakubie Przewoźnym wydanej z okazji 20 rocznicy jego śmierci. Tę publikację możemy nabyć za dowolną ofiarę.

 12. Można składać wymienianki – jednorazowe do skarbony u wejścia do kościoła, roczne w biurze parafialnym.