OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

13.01.2019

 

 1. Świętem Chrztu Pańskiego kończymy okresu Narodzenia Pańskiego. Jest to zarazem dzień dziękczynienia za łaskę sakramentu chrztu św. Dlatego dziś Mszach Świętych podejdźmy do chrzcielnicy, zanurzmy w wodzie święconej palce i wykonajmy na sobie znak krzyża. Będzie to nawiązaniem do naszego chrztu, który zapoczątkował w nas życie Boże. Niech temu towarzyszy wdzięczność Panu Bogu za ten sakrament i jego owoce.

 2. Trwają odwiedziny kolędowe. Program kolędy w czasopiśmie parafialnym „Głos Cerekwicki” oraz na stronie parafialnej w zakładce „Plan kolędy”. W tym roku kolęda została zaplanowana w następujących miejscowościach: Witoldzin, Dalekie, Pamiątkowo, Przybroda, Przecławek i Żalewo. Prosimy o przybycie po kolędującego kapłana oraz ministrantów jak również odwiezienie ich po zakończonej kolędzie.Proszę dzieci i młodzież o przygotowanie zeszytów od religii na czas kolędy.

 3. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku Msze św. w Cerekwicy o 8.30.

 4. Biuro parafialne czynne po rannych Eucharystiach do godz. 10.00.

 5. Katecheza przed chrztem w czwartek o 19.00 w kościele w Cerekwicy. Do udziału w katechezie zapraszamy rodziców naturalnych, którzy w najbliższym czasie będą chrzcić swoje dziecko jak również kandydatów na chrzestnych, którzy tę funkcję zamierzają spełniać w naszej bądź innej parafii.

 6. Spotkanie scholi parafialnej w sobotę o 10.00 w domu parafialnym.

 7. Po Eucharystii zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego” dostępnych w kruchcie kościoła jak również publikacji o śp. ks. kanoniku Jakubie Przewoźnym wydanej z okazji 20. rocznicy jego śmierci. Tę publikację możemy nabyć za dowolną ofiarę.

 8. Już dziś informujemy, że całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii będzie miała miejsce w Cerekwicy w poniedziałek 21 stycznia. O godzinie 8.30 Msza św., a po niej rozpocznie się adoracja, która potrwa do wieczornej Eucharystii o 18.30. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości tworzących parafię zostali przyporządkowani do określonej godziny adoracji. Jeśli komuś obowiązki nie pozwalają uczestniczyć w wyznaczonej godzinie prosimy, aby podjął adorację w porze dla niego możliwej. Program:

  • Cerekwica – 9.00 – 10.00.

  • Dalekie – 10.00 – 11.00.

  • Przybroda – 11.00 – 12.00.

  • Witoldzin – 12.00 – 13.00.

  • Żalewo – 13.00 – 14.00.

  • Młodzież i dzieci – 14.00 – 15.00.

  • Pamiątkowo 15.00 – 16.00.

  • Przecławek – 16.00 – 17.00.

  • Mrowino – 17.00 – 18.00.

  • Osoby, które nie mogły wcześniej uczestniczyć w adoracji – od 18.00.

 9. W roku bieżącym kolęda odbywa się tylko w części parafii. W związku z tym zapraszamy tych wszystkich, u których nie było odwiedzin kolędowych na Eucharystię w niedzielę 3 lutego o 18.00 do kościoła w Cerekwicy. Ta Msza św. będzie sprawowana w intencji tych rodzin, które nie miały kolędy.