OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA ADWENTU

16.12.2018

 

 1. Przeżywamy adwent. Msze św. roratnie codziennie w dni nauki szkolnej - w Pamiątkowie o 17.00 a w Cerekwicy o 18.30. Zachęcamy do udziału w tych Eucharystiach zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Zakończenie rorat w piątek.

 2. Po Mszy św. można nabyć świece Caritas. Ofiara za dużą świecę 13 zł., a za małą 6 zł. oraz opłatki za dowolną ofiarę składaną na prace remontowe w parafii.

 3. Dziś po Mszach św. zbiórka ofiar na potrzeby naszej parafialnej Caritas w związku z pomocą niesioną naszym bliźnim przed zbliżającymi się świętami.

 4. Spowiedź adwentowa z udziałem zaproszonych kapłanów będzie w poniedziałek 17 grudnia według następującego planu - Cerekwica: 15.00-16.30; 17.00-18.30; 19.00-20.00; Pamiątkowo: 15.00-16.30; 17.00-17.30.

 5. W tym tygodniu biuro parafialne czynne we wtorek i piątek po Mszy św.

 6. W minionym tygodniu miało miejsce pierwsze spotkanie powstającej scholi parafialnej. Następne odbędzie się w sobotę o 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dzieci i młodzież, którzy chcieliby wielbić Pana Boga śpiewem.

 7. Członków Róży Różańcowej z Cerekwicy oraz Róż Różańcowych z Pamiątkowa zapraszamy w sobotę 29 grudnia br. do Pamiątkowa na Mszę św. o 10.00 i spotkanie opłatkowe.

 8. Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy św. o 11.00 pobłogosławimy odnowioną kaplicę cmentarną czyli kostnicę. W minionym tygodniu zamontowano odrestaurowane drzwi do chłodni, ukończono malowanie wnętrza kostnicy oraz chłodni, wykonano tzw. wyprawki i posprzątano te pomieszczenia; zrobiono podjazd do toalety oraz kontynuowano prace w tymże pomieszczeniu. Tak zatem dziś finalizujemy kapitalny remont kaplicy cmentarnej. O kosztach poinformujemy za tydzień.

 9. Składka z minionej niedzieli przeznaczona na pokrycie kosztów remontu kostnicy wyniosła 2810 zł. Bóg zapłać.

 10. Na stronie internetowej naszej parafii w zakładce CMENTARZ znajduje się wykaz wszystkich grobów i osób tam spoczywających. Z tego wykazu możemy zapoznać się z wieloma informacjami, np. kto spoczywa w danym grobie, czy ten grób posiada swojego opiekuna, czy ma miejsce zaległość w prolongacie jak również, które miejsca na cmentarzu są wolne czyli można dokonać ich rezerwacji. Jak się okazuje po dokładnej analizie stanu naszego cmentarza pozostaje kilkadziesiąt grobów do ich ponownego wykorzystania. Prosimy o zainteresowanie się tą kwestią i – jeśli jest taka konieczność – uporządkowanie spraw cmentarnych.

 11. Mówiąc o cmentarzu musimy z przykrością stwierdzić, że przywożone są do kontenera różnego rodzaju odpady. Zauważamy, że ten proceder się nasila. W związku z tą praktyką zamknęliśmy bramkę wejściową od strony ul. Piaskowej. Prosimy o zwracanie uwagi czy ktoś nie zapełnia kontenera przywożonymi odpadami.

 12. Po Eucharystii zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego” dostępnych w kruchcie kościoła jak również publikacji o śp. ks. kanoniku Jakubie Przewoźnym wydanej z okazji 20. rocznicy jego śmierci. Tę publikację możemy nabyć za dowolną ofiarę.

 13. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego dla obu naszych kościołów.

 14. W tym tygodniu będą miały miejsce dwa pogrzeby – w poniedziałek o 11.00 śp. Hanny Szczepaniak, l. 70 z Mrowina oraz we wtorek o 14.30 śp. Zofii Kubiak, z d. Łysiak, l. 90, z Poznania, niegdyś mieszkanki Pamiątkowa.

 15. Ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma parafialnego. Nosi ono tytuł „Głos Cerekwicki”. Znajdziemy w nim bogatą i różnorodną tematykę. M.in. artykuł wyjaśniający po co jest prasa parafialna, o historii cerekwickiej dzwonnicy, o rocznicy Powstania Wielkopolskiego, o Różańcu Rodziców za dzieci, wykaz ochrzczonych dzieci, zawartych małżeństw oraz zmarłych parafian w mijającym roku, jak również zamówione intencje mszalne na grudzień i styczeń oraz plan kolędy. Ofiara za czasopismo jest dowolna. Jednocześnie informujemy, że parafia za jeden egzemplarz płaci w drukarni ok. 3 zł. „Głos Cerekwicki” możemy nabyć wychodząc z kościoła. Zachęcamy i zapraszamy do lektury.