OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU

23.12.2018

 

 1. Po Mszy św. można jeszcze nabyć duże świece Caritas. Ofiara 13 zł. oraz opłatki za dowolną ofiarę składaną na prace remontowe w parafii.

 2. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiarowane do naszych kościołów choinki oraz poświęcony trud przy urządzaniu żłóbków.

 3. Uroczystość Narodzenia Pańskiego:

  • Pasterka – w Pamiątkowie o 22.00 a w Cerekwicy o północy 

  • Msze św. w Narodzenie Pańskie – w Pamiątkowie o 9.30, w Cerekwicy o 11.00 (a zatem nie ma Eucharystii o 8.00).

 4. Msze św. w II dzień Świąt wg porządku niedzielnego; taca na WT UAM oraz KUL. Po sumie zapraszamy na śpiewanie kolęd u żłóbka.

 5. W czwartek Msza św. o 10.00 a w piątek o 8.30.

 6. W czwartek 27 grudnia przypada 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tego dnia w naszym kościele będzie sprawowana uroczysta Msza św. dziękczynna, po której udamy się w procesji na stary cmentarz. Będą to uroczystości o wymiarze gminnym. Zachęcamy do uczestnictwa a także o przyozdobienie domów flagami narodowymi.

 7. W tym tygodniu rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie czyli kolędę. Program kolędy został zamieszczony w naszym parafialnym czasopiśmie „Głos Cerekwicki”.

 8. W tym tygodniu biuro parafialne czynne piątek po Mszy św. o 8.30.

 9. Członków Róży Różańcowej z Cerekwicy oraz Róż Różańcowych z Pamiątkowa zapraszamy w sobotę 29 grudnia br. do Pamiątkowa na Mszę św. o 10.00 i spotkanie opłatkowe.

 10. W Pamiątkowie w sobotę 29 grudnia o 15.00 będzie sprawowana Msza św. połączona z poświęceniem nowego sztandaru tutejszej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Zapraszamy.

 11. Za tydzień będziemy przeżywać Święto Świętej Rodziny. Eucharystie ze szczególnym udziałem rodzin.

 12. Przed tygodniem po Mszy św. o 11.00 pobłogosławiliśmy odnowioną kaplicę cmentarną czyli kostnicę. Całkowity koszt materiałów i pracy wyniósł nas 70 000 zł. Dotychczas zapłaciliśmy 40 000 zł. Pozostało nam do spłacenia 30 000 zł.

 13. Składka sprzed tygodnia przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania wyniosła 1800 zł. Bóg zapłać. W minionym okresie zakupiliśmy olej opałowy do obu naszych kościołów, za który zapłaciliśmy 3050 zł.

 14. Zbiórka do puszek na Caritas parafialną przeprowadzona w minioną niedzielę wyniosła 432 zł. Dziękujemy darczyńcom.

 15. Na stronie internetowej naszej parafii w zakładce CMENTARZ znajduje się wykaz wszystkich grobów i osób tam spoczywających. Z tego wykazu możemy zapoznać się z wieloma informacjami, np. kto spoczywa w danym grobie, czy ten grób posiada swojego opiekuna, czy ma miejsce zaległość w prolongacie jak również, które miejsca na cmentarzu są wolne czyli można dokonać ich rezerwacji. Jak się okazuje po dokładnej analizie stanu naszego cmentarza pozostaje kilkadziesiąt grobów do ich ponownego wykorzystania. Prosimy o zainteresowanie się tą kwestią i – jeśli jest taka konieczność – uporządkowanie spraw cmentarnych.

 16. Po Eucharystii zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego” dostępnych w kruchcie kościoła jak również publikacji o śp. ks. kanoniku Jakubie Przewoźnym wydanej z okazji 20. rocznicy jego śmierci. Tę publikację możemy nabyć za dowolną ofiarę.

 17. Ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma parafialnego. Nosi ono tytuł „Głos Cerekwicki”. Znajdziemy w nim bogatą i różnorodną tematykę. M.in. artykuł wyjaśniający po co jest prasa parafialna, o historii cerekwickiej dzwonnicy, o rocznicy Powstania Wielkopolskiego, o Różańcu Rodziców za dzieci, wykaz ochrzczonych dzieci, zawartych małżeństw oraz zmarłych parafian w mijającym roku, terminy Mszy św. chrzcielnych i katechez chrzcielnych w pierwszym półroczu 2019 r. jak również zamówione intencje mszalne na grudzień i styczeń oraz plan kolędy. Ofiara za czasopismo jest dowolna. Jednocześnie informujemy, że parafia za jeden egzemplarz płaci w drukarni ok. 3 zł. „Głos Cerekwicki” możemy nabyć wychodząc z kościoła. Zachęcamy i zapraszamy do lektury.