OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

25.11.2018

 

 1. Zbiórka dla ministrantów w Cerekwicy w poniedziałek o 17.00.

 2. W tym tygodniu biuro parafialne czynne we wtorek po Mszy św. i w środę od 9.00 do 11.00.

 3. Rodziców ministrantów zarówno z Cerekwicy jak i z Pamiątkowa zapraszam w środę do Cerekwicy na Mszę św. o 18.30 następujące po niej spotkanie w domu parafialnym.

 4. Katecheza przed chrztem w czwartek po Mszy św. w kościele w Cerekwicy. Do udziału w katechezie zapraszamy rodziców naturalnych, którzy w najbliższym czasie będą chrzcić swoje dziecko jak również kandydatów na chrzestnych, którzy tę funkcję zamierzają spełniać w naszej bądź innej parafii.

 5. Spotkanie Kręgu Biblijnego także w czwartek o 20.00.

 6. Zebranie po. PRE w sobotę o 9.00.

 7. Zebranie członków WŻR w sobotę po Mszach Świętych w Pamiątkowie i w Cerekwicy.

 8. Za tydzień pierwsza niedziela adwentu rozpoczynająca nowy rok liturgiczny czyli kościelny. Po Mszach św. będzie można nabywać świece na stół wigilijny oraz opłatki.

 9. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy w Cerekwicy czytanie przed Mszami Świętymi niedzielnymi nowych wymienianek rocznych. Kto chciałby jeszcze do nich dołączyć imiona swoich zmarłych może to uczynić do najbliższego piątku.

 10. Kontynuujemy kapitalny remont kostnicy. Rozpoczęliśmy prace renowacyjne wewnątrz budynku – zakładamy nidę – gips, przygotowujemy pomieszczenie sanitarne. Pozostało nam jeszcze m.in. położenie płytek podłogowych w kostnicy i pomieszczeniu sanitarnym oraz płytek ściennych w powstającej toalecie, wymalowanie ścian w tychże pomieszczeniach jak również w tzw. chłodni oraz podwyższenie poziomu położenia pozbruku przed wejściem do kostnicy. Poświęcenie odnowionej kaplicy przedpogrzebowej nastąpi po zakończeniu tychże prac. Dotychczas zapłaciliśmy 47 500 zł a koszt pracy i zakupionych materiałów wyniósł nas 70 000 zł. Na tym etapie pozostało do spłacenia 22 500 zł.

 11. Po Mszy Świętej zachęcamy do nabycia prasy katolickiej:  „Gościa Niedzielnego” i „Przewodnika Katolickiego” oraz „Listu do Chorych” dostępnych w kruchcie kościoła jak również publikacji o śp. ks. kanoniku Jakubie Przewoźnym wydanej z okazji 20. rocznicy jego śmierci. Tę publikację możemy nabyć za dowolną ofiarę.

 12. Informujemy i zachęcamy do udziału w V Forum Ewangelizacyjnym Archidiecezji Poznańskiej. Odbędzie się ono w sobotę 8 grudnia br. na MTP. Towarzyszy mu hasło: Z miłości do parafii…Więcej informacji na stronie www.forumarchpoznan.pl

 13. W minionym tygodniu na naszym cmentarzu miały miejsce dwa pogrzeby: śp. Kazimierza Pawlaka z Witoldzina i śp. Anny Dąbrowskiej z Przybrody. Wieczny odpoczynek…