27.12.2018 od 14.00 – ul. Witoldzińska od p. Nowickiego, Witoldzin strona prawa do pp. Tuliszów, pp. Gałeckich

 

28.12.2018 od 9.30 – Witoldzin strona lewa, od nr 4 do pp. Runowskich, Żalewo od nr 1

 

2.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Szkolna blok 1, 2, ul. Słoneczna

 

3.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Szamotulska, Malinowa, Borówkowa

 

5.01.2019 od 13.00 – Dalekie

 

7.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Sportowa, czworaki

 

8.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul .Dworcowa, Sadowa, Jeziorna

 

9.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Łąkowa, Kozi Rynek

 

10.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo blok 3, 4, podwórze

 

11.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Baborowska od pp. Kłosińskich do końca, prawa strona od końca do ul. Szkolnej (bez ul. Polnej)

 

12.01.2019 od 9.30 – Pamiątkowo ul. Słowicza, Orła, Bociania, Krucza, Jaskółcza, Sowia

 

14.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Szkolna od ul. Baborowskiej do Domu Nauczycielskiego

 

15.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Polna, Przecławska numery parzyste

 

16.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Przecławska numery nieparzyste od początku, ul. Boczna

 

17.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Zielona od początku

 

18.01.2019 od 15.00 Przecławek od Domu Kolejowego, Pamiątkowo ul. Pocztowa, Spokojna

 

19.01.2019 od 9.30 – Pamiątkowo ul. Baborowska numery nieparzyste od 47A do końca, numery parzyste od 42 do 2, ul. Nowa

 

22.01.2019 od 15.00 – Pamiątkowo ul. Baborowska, nr nieparzyste od p. Lembicz do p. Karpik

 

23.01.2019 od 15.00 – Przybroda ul. Kaźmierska – od końca do pp. Stępniaków

 

24.01.2019 od 15.00 – Przybroda blok 3,4, ul. Łąkowa

 

25.01.2019 od 15.00 – Przybroda blok 1, 2 ul. Boczna, Szańcowa

 

26.01.2019 od 9.30 – Przybroda Dworzec, ul. Kolejowa, Kaźmierska do pp. Kurczewskich

 

27.01.2019 od 14.00 – Przybroda ul. Polna, Kokoszczyńska, Mrowińska